Zamów beton 888-785-892 lub 539-300-643 Betoniarnia Staw 9, 62-420 Strzałkowo przy DK 92 Biuro 602-627-900

Beton mostowy - konstrukcyjny
Xbeton

Beton mostowy - konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny ma zastosowanie w budownictwie infrastrukturalnym, technicznym, energetycznym.
Produkowany jest z najwyższej jakości kruszyw i cementów.

Zastosowanie betonu mostowego

 • mosty
 • wiadukty
 • tunele
 • przepusty
 • konstrukcje oporowe
 • nawierzchnie dróg, ulic, placów manewrowych

Cechy charakterystyczne betonu mostowego

 • Gęstość mieszanki: >2 200 kg/m³
 • Wytrzymałość na ściskanie (powyżej 30 MPa)
 • Zawartość powietrza w mieszance (3,5-6,5%)
 • stosunek w/c  < 0,45
 • Wodoszczelność: W8
 • Mrozoodporność: >F 150
 • Nasiąkliwość: <5%
 • Transport: gruszka
 • Beton pompowalny: tak

Klasy betonu

 • C25/30 – B30
 • C30/37 – B35
 • B40 C35/45
 • C40/50 elementy sprężane
 • C50/60 elementy sprężane

Polska norma

PN-EN 206 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-88 B-06250 Beton zwykły