Zamów beton 888-785-892 lub 539-300-643 Betoniarnia Staw 9, 62-420 Strzałkowo przy DK 92 Biuro 602-627-900

Beton palowy
Xbeton

Beton palowy

Beton palowy jest stosowany w budownictwie przemysłowym i komunikacyjnym. Beton zaprojektowany jest tak aby posiadał dobrą pompowalność, samozageszczalność, prawidłowy rozpływ, urabialność i wodoszczelność.

Cechy charakterystyczne betonu palowego

  • Konsystencja: s4 do s5 (K5)
  • Klasa wytrzymałości: od C20/25
  • Gęstość mieszanki: 2,000-2,450 g/cm³
  • Wodoszczelność > W6
  • Transport: gruszka
  • Beton pompowalny

Klasy betonu

  • C20/25 – B25
  • C25/30 – B30

Polska norma

PN-EN 206 Beton Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania
PN-88 B-06250 Beton zwykły